Oktatástámogatás

 

Tudományos diákköri munka

A képzőhelyek Tudományos Diákköri Tanácsaival együttműködésben a hallgatók és a gazdasági szektor közötti távolságot hidaljuk át. E körben a hallgatók kutatási lehetőségeit gyarapítjuk olyan tudományos diákköri munkatémák megadásával, amelyek a gazdasági élet szereplői részéről igényként merülnek fel.

Az egy-egy kérdéskört felölelő témák innovatív feldolgozása új informatikai ismeretek megszerzését, a már elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazását teszi lehetővé a hallgatók számára.

 

Szakkollégiumi tevékenység

Egy vagy több, önkéntesen szerveződő hallgatói kör, szakkollégium támogatása, abból a célból, hogy a szakkollégiumok tagjai számára a magas szakmai színvonal eléréséhez megfelelő környezet álljon rendelkezésre.

Tevékenységünk részeként szponzoráljuk a társadalom és a gazdaság igényeihez igazodó, a társaságunk profilját tükröző témákkal kapcsolatos előadások, kurzusok, versenyek és konferenciák rendezését-szervezését és az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetését.

Szeretnénk a figyelmet ráirányítani arra, hogy a szakkollégiumi képzés keretein belül a magas szintű és továbbfejleszthető ismereteket elsajátító hallgatók a munkaerő-piaci versenyben előnyre tehetnek szert a hasonló kvalitással rendelkező társaikkal szemben.

 

Diplomamunkák

A felsőoktatási intézményben szerzett, a hallgatók által elsajátított ismeretek summája a diplomamunka. Általunk olyan dolgozati témák kerülnek kiírása, melyek partnereink körében felmerült valós gyakorlati kérdésekre keresik a választ.

A dolgozatok elkészítése során segítséget nyújtunk a külső konzulens megválasztásához és a kapcsolat kialakításához.

Fontosnak tartjuk, hogy a társaságunk által kiadott témák kidolgozása során magas színvonalú diplomamunkák szülessenek. Olyanok, melyek a hallgató számára jó ajánlólevelet jelentenek a munkahely keresésekor.

 

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat teljesítése során a hallgató betekintést szerez a vállalatirányítási rendszerekbe, a munkafolyamatokba, a vállalati működés során felmerülő informatikai problémák körébe és azok kezelési metódusaiba.

Társaságunk fő tevékenységi köre az informatikai rendszerek biztonsági és adatvédelmi szabályozási rendszerének kialakítását segítő tanácsadás. A gazdasági élet szereplői számára jelentős érdek fűződik az olyan speciális szaktudást igénylő feladatok ellátásához, mint az informatikai biztonsági politika, stratégia és szabályozás kialakítása és az ennek megfelelő működés. A terület igen izgalmas, hiszen a védendő értékek a digitális forradalmak és a globális internethasználat korában egyre sebezhetőbbek.

A hallgatók a szakmai gyakorlati képzés során többek között a tanácsadási folyamatra nyerhetnek rálátást, valamint az informatikai rendszerek biztonsági szempontú kialakítása körében sajátíthatnak el gyakorlati ismereteket.

A szakmai gyakorlati idő kitöltése cégünknél, valamit partnereinknél is lehetséges.