Tanácsadás

 

Szoftver- és hardverfejlesztési tanácsadás

Korunkban az informatika az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. A piaci szereplők újabb és újabb fejlesztéseket hajtanak végre, ezáltal átláthatatlan kínálatot nyújtva az új rendszer kiépítését tervező, illetve a már meglévő struktúrájukat fejleszteni kívánó társaságok számára.

Egy a jelen kor elvárásainak megfelelően működő IT rendszer kiépítésekor, vagy a meglévő rendszer fejlesztésekor több szempont együttes figyelembe vétele szükséges: a társaság mérete, az ellátandó feladatok köre, a tevékenység során keletkező, az IT rendszerben tárolt, illetve kezelt adatok jellege, a felhasználók informatika jártassága, stb…(személyi, tárgyi, szervezési feltételek).

Célunk az egyedi igények felmérését követően olyan optimális konfiguráció, hardver és szoftver eszközök ajánlása, melyek teljes körűen kiszolgálják a funkcionális elvárásokat.

 

Rendszer-üzemeltetésre és -használatra vonatkozó ajánlások kidolgozása

A már meglévő IT rendszerek hatékony működése az informatikai biztonsági politika (alapelvek) és a hozzá kapcsolódó stratégia (célok) kidolgozásával biztosítható. Ajánlásainkkal kívánjuk az egyedi igényeknek megfelelően az üzletmenet folytonosságát, és a biztonságos működést elősegíteni.

Az ajánlások az alábbi területekre terjedhetnek ki: frissítések végzésének, mentések készítésének, telepítések futtatásának szabályai, vírusvédelem, jogosultságkezelés, nyilvántartások készítésére vonatkozó ajánlások.

 

Kríziskezelési tanácsadás

A krízis olyan nehéz helyzet, működési zavar, amikor váratlan események bekövetkezése válságot, konfliktust okoz. Amennyiben tisztában vagyunk azzal, hogy milyen típusú krízishelyzetek fenyegethetik az informatikai rendszerünket, sőt az egyes eseményekre előre kidolgozott válaszreakciókkal rendelkezünk, jelentősen csökkenthetjük az incidensek által okozott erkölcsi veszteséget, vagy vagyoni kárt.

A krízishelyzetek előidézésében szerepet játszó kockázati tényezők felismeréséhez szükséges az esetek (működési zavarok, kockázati tényezők) rögzítése, naplózása. Az így kialakult kép alapján meghatározható az ellenintézkedések sora.

A konkrét esetben a kockázat szintjével arányos mértékű ráfordítást igénylő megoldás kiválasztásában nyújtunk segítséget.

 

Üzletmenet folytonossági- és katasztrófaterv

Egy gazdasági társaság, pénzügyi vállalkozás vagy intézmény működése informatikai támogatás nélkül szinte elképzelhetetlen a mai világban. Az informatikai rendszer zavartalan működését, az üzletmenet folyamatosságát nemkívánatos események bekövetkezése korlátozhatja vagy teljesen megakadályozhatja.

A társaságnak ilyen helyzetek bekövetkezése esetén szükséges olyan intézkedési tervvel, eljárásrenddel rendelkeznie, amely az akadályozó tényezők ellenére biztosítja a folyamatos működést, valamint tartalmazza a lehető legrövidebb időn belül, a normál működésre történő visszaállás érdekében szükséges intézkedéseket.

A tervezés során első lépésként szükséges a társaság működését veszélyeztető – szándékos, gondatlan magatartásból, illetve objektív körülményekből fakadó – kockázatok felmérése, súlyozása (kritikus folyamatok, káros külső és belső behatások, vis maior meghatározása).

A megállapítások fényében a normál működést helyettesítő alternatív módszerek, valamint a normál üzemi működést helyreállító akciótervek kerülnek kidolgozásra felelősök, felelősségi körök, feladatok meghatározásával E tervek kidolgozásában állunk szíves rendelkezésére partnereinknek és leendő partnereinknek.