A Raspberry és TE – mit tudtok kihozni egymásból?

2016. június 16. 14 óra
A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának IV. sz. épületében izgalommal és várakozással tekintve az elkövetkező órákra jöttek össze a hallgatók, a mentorok és a bírálók. 
Vajon milyen ötletek születtek? Az ötleteket hogyan sikerült megvalósítani? Ki lesz a boldog tulajdonosa a Raspberry Pi-nek?

Az idő nagy úr, mintha versenyeznie kellene valakivel, elszaladt a 2015/2016. tanév második szemesztere. A hallgatók a Raspberry Kreatív projektnyitó alkalmán tele ötletekkel feszültek neki a fél évig tartó megvalósítási időszaknak. 

 
A kreatív hallgatók: Kovács Zoltán, Sári Bence, Dokonpil Norbert, Németh Szilárd, Farkas Attila 
(balról jobbra)

A félév során péntekenként találkoztak a vállalkozó szellemű hallgatók a KF GAMF Kar IV. épületében. Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílt a hangos gondolkodásra, az ötletek megvitatására, az elgondolások kipróbálására, és az arra érdemes koncepció megvalósítására. Szakmai támogatást Drenyovszi Rajmund és Zsupányi Krisztián, valamint a mi kollégáink igyekeztek nyújtani, de a hallgatók nagyfokú önállóságról is tanúbizonyságot tettek. A felmerülő problémák alapos körüljárásával, a megoldások megtalálásával sikeresen végezték el a maguk elé kitűzött feladatokat. 

Igen, hiszen a projekt során nem lett meghatározva, hogy mit és hogyan is kell készíteni. Sem az irányt, sem az alkalmazandó technológiát nem kötöttük meg. A hallgatókra lett bízva, hogy mit hoznak ki az eszközökből és magukból.  
 


A KF GAMF Kar Informatika Tanszék oktatóiból és az IB Controll Kft. képviselőiből álló bírálóbizottság

A KF GAMF Kar Informatika Tanszék oktatóiból és az IB Controll Kft. képviselőiből álló bírálóbizottság érdeklődve várta a hallgatók munkáit, bemutatóit. És a projekt kezdetekor várt meglepetés nem maradt el. 

Nem csigázva tovább a kedves Olvasó érdeklődését, beszéljenek magukért a továbbiakban a bemutatott pályaművek:

 

A zsűri egyöntetűen minden pályaművet színvonalas és értékes munkának ítélt: kizárólag jó és nagyon jó projektek születtek. Ezzel persze nem kis fejtörést okozva a döntés meghozatalában: ki viheti haza és lehet boldog tulajdonosa az egyik Raspberry Pi-nek. 
A döntéshozók által felállított értékelési szempontrendszer alapján - melyben többek között a megoldások újszerűsége, a meglévő ismeretek gyakorlati alkalmazása, a továbbfejleszthetőség lehetősége, a technikai megoldás minősége, a projekt összetettsége, a Raspberry Pi adta lehetőségek kihasználásának mértéke került értékelésre - Farkas Attila az ApelPro Járgány megálmodója és kivitlezője lett a „A Raspberry és TE – mit tudtok kihozni egymásból!” projekt első helyezettje. Gratulálunk!


A nyertes: Farkas Attila

 

Ezúton is köszönjük a GAMF Kar támogatását, Drenyovszki RajmundZsupányi Krisztián és Dömötör Zénó tanár urak segítő együttműködését. 

Az ötletességükről, kitartásukról és szakmai elhivatottságukról tanúbizonyságot tevő hallgatóknak további sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz!

Előzmények: http://ibcontroll.hu/raspberry-es-te-mit-tudtok-kihozni-egymasbol